ENTRY FORM EGTS インストラクター応募フォーム

インストラクター募集に応募される方は、下記フォームに必要事項を記載いただき、送信してください。

ご本人について

EG会員について[必須]
 
氏名(漢字)[必須]
※全角
氏名(カナ)[必須]
※全角カナ
年齢[必須]
※半角数字
性別[必須]
 
ご住所(郵便番号)[必須]
 - ※半角数字

郵便番号がわからない方はこちら

ご住所(都道府県)[必須]
ご住所(市区郡)[必須]
ご住所(町名番地)[必須]
ご住所(マンション名等)
連絡先電話番号[必須]
※半角英数 例)01-234-5678
メールアドレス[必須]
※半角英数 例)eyelash@garage.ne.jp
保有資格・免許

職務経験

サロン経験[必須]サロン経験を「あり」にした方は、職種と経験年数(施術サービスを行った期間)をご記載ください。
 
  • サロン職種1  合計 年   ヶ月
  • サロン職種2  合計 年   ヶ月
  • サロン職種3  合計 年   ヶ月
講師経験[必須]講師経験を「あり」にした方は、職種と経験年数をご記載ください。
 
  • 講師職種1  合計 年   ヶ月
  • 講師職種2  合計 年   ヶ月
  • 講師職種3  合計 年   ヶ月